Onze oplossing en haar functionaliteiten

Met het CareServant Patient Engagement portaal kunnen intramurale en ambulante patiënten meer betrokken, beter geiïnformeerd en meer verbonden worden gedurende hun verblijf in het ziekenhuis. Om dit mogelijk te maken, moeten de verschillende functionaliteiten zorgvuldig worden geconfigureerd zodat deze aansluit bij de specifieke situatie binnen het ziekenhuis.

In de onderstaande paragrafen worden deze functionaliteiten en hun bijdrage aan de oplossing verder beschreven.